úterý 15. července 2008

Venkovská kouzla

Tající v náruči loučícího se slunce. V tónech. Ve slovech.
Vznášející se při tanci v mokré, vysoké trávě.
Svobodná a volná při zpěvu, kdy jedinými svědky je několik ovcí v dálce. Pokojných ovcí.
Šťastná při potlesku, jež vykouzlí vítr vě větvích stromů.

S láskou v srdci, klanící se slunci. Klanící se oblakům, tolik omámeným a proměněným jeho září. Klanící se půdě. Klanící se ovcím. Klanící se stéblům trávy. Klanící se kapkám vody.

Klanící se životu...

1 komentář: